Formalności urzędowe

Wspieramy naszych pracowników w załatwianiu spraw urzędowych:

- zameldowanie w urzędzie miasta

- wybór kasy chorych

- złożenie wniosku o świadczenie na dzieci i itp.